PRESENTACI” | MAPA | CERCA | ESTUDIS | CR»DITS | Contacte 

Presentació


 

Sense memòria col·lectiva no hi ha identitat, ni la nacional ni la local. La memòria permanent al carrer es plasma en monuments commemoratius, de manera que el seu repertori mostra com els poders municipals i la societat civil han anat configurant un imaginari que es projecta cap al futur partint del passat i també del present, amb una proposta de valors de cohesió i d’integració socials.

 

L’interès que presenta el tema explica que l’Institut d’Estudis Catalans hagi elaborat aquesta base de dades, la qual conté el repertori dels monuments commemoratius de les ciutats catalanes i inclou més de mil tres-cents monuments, des de modestos monòlits fins a grups escultòrics d’envergadura. Hi consten el tema, la ubicació, l’autor, les característiques, informació complementària i la imatge.

 

La informació que s’ofereix comprèn totes les capitals de comarca i els municipis d’una població al voltant dels deu mil habitants, que són els que acostumen a tenir monuments commemoratius, si bé no tots en tenen amb caràcter commemoratiu. També s’han recollit monuments singulars de municipis de menys població.

 

Resten fora d’aquest repertori els monuments de temàtica religiosa, i només es recullen els que tenen relació directa amb la història de la localitat. Pel que fa a les plaques als murs dels edificis, només s’han tingut en compte aquelles que per la seva singularitat o excepcionalitat mereixien ser incloses, ja que superen en nombre els nostres recursos. Tampoc no s’han tingut en compte els cementiris, llevat del cas de monuments d’específic caràcter civicopolític, ja que l’atenció d’aquesta base de dades se centra en els espais oberts de parcs, places i avingudes, és a dir, en la ciutat dels vivents i no en la dels morts.

 

En l’apartat «Estudis» s’han incorporat diversos textos que ofereixen algunes mostres de les possibles conclusions que es poden treure de l’anàlisi del present repertori.

 

Una base de dades és una eina oberta a esmenes, ampliacions, actualitzacions i a la inclusió de monuments d’altres poblacions. És per això que s’ha inclòs un apartat de contacte perquè ens pugueu fer arribar tota la informació que considereu oportuna.

 

Finalment, volem manifestar el nostre agraïment a tots els qui ens han facilitat la feina.

 

 

 

 

Pàgina principal de l'IEC

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme, 47; 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. oahistoric@iec.cat - Informació legal